Hvězdárna v Úpici
+420 499 882 289
Menu

Poslední příspěvky

Přímý přenos zatmění Slunce 10. června 2021

Přímý přenos zatmění Slunce 10. června 2021 Vzhledem k nemožnosti zabezpečit pozorování částečného zatmění Slunce pro větší počet návštěvníků z důvodu hygienických opatření v souvislosti se stávající epidemiologickou situací, je hvězdárna dnes, 10. června uzavřena. Protože však vás nechceme ochudit o pozorování dnešního částečného zatmění Slunce, připravili jsme pro vás přímý přenos úkazu. Na této […]
0

10. června 2021 bude Hvězdárna v Úpici uzavřena

Vzhledem k nemožnosti zabezpečit pozorování částečného zatmění Slunce pro větší počet návštěvníků z důvodu hygienických opatření v souvislosti se stávající epidemiologickou situací, bude hvězdárna 10. června uzavřena. V případě jasného počasí budeme samozřejmě pořizovat snímky zatmění a přibližovat je Vám prostřednictvím našeho webu a FB. Předem děkujeme za pochopení stávající situace.
0

Částečné zatmění Slunce 10. června 2021

10. června okolo poledního nás čeká částečné zatmění Slunce. Sice bude po šesti letech první u nás pozorovatelné (poslední bylo viditelné z ČR 20. března 2015), ovšem nevybralo si zrovna vhodnou dobu ani konfiguraci. Proběhne sice během poledne, tedy vysoko nad obzorem (cca od 11:44 do 13:36, s maximem ve 12:39), ale dosáhne fáze pouhých […]
0

Naše činnost

Odborné semináře

Hvězdárna v Úpici pořádá různé tyty odborných seminářů. Jedná se zejména o každoroční mezioborový seminář „Člověk ve svém pozemském a kosmickém protředí“, konaný již více než 60 let. Setkávají se zde vědci z různých oborů, kterých se týká zejména tzv. kosmické počasí, tedy astronomové, geofyzici, meteorologové či lékaři, ale též pedaogové, odborníci z biologie či […]

Akce pro školy a tábory

Školám, letním i zimním táborům i dalším zájemcům nabízíme doplnění školní výuky o obor astronomie, případně doplníme Vaše tábornické aktivity o zajímavou přednášku či pozorování oblohy. Akce se může uskutečnit buď přímo na hvězdárně za případného využití například „noci na hvězdárně“, nebo dojedeme s převoznou projekční a pozorovaací technikou přímo k Vám.

Akce pro handicapované

Hvězdárna je vybavena přenosnými dalekohledy určenými pro pozorování z invalidního vozíku. Velká část návštěvnických prostor hvězdárny je bezbariérová. Pro osoby s poruchami zraku máme k dispozici hmatové modely Sluneční soustavy a některých dalších objektů vesmíru, včetně knih v Brailově písmu.

Odborný program

Hvězdárna se dlouhodobě zabývá pozorováním Slunce v mnoha optických i radiových oborech, včetně pozorování úplných zatmění Slunce. Dalšími programy jsou sledování meteorů, proměnných hvězd, komet a planetek, doplněno i o měření seismická a meteorologická. Získaná data jdou zpracovávána a publikována v odborném i popularizačním tisku.

Akce pro mládež

Na hvězdárně či za jejího zajištění funguje 6 astronomických kroužků, Klub astronomů a akce pro pozorovatele – pozorovací víkendy. Speciální akcí je Letní astronomická expedice v Úpici – letní setkání členů astronomických kroužků a dalších zájemců o astronomii z řad mládeže. Pro zájmové skupiny, školy i tábory je možno připravit specializované akce.

Programy pro veřejnost

Hlavní aktivitou hvězdárny je popularizační činnost, zahrnující zejména pozorování denní a noční oblohy, přednášky a specializované programy. Součástí jsou i výjezdní pozorování a akce do různých míst, jako jsou festivaly, ZOO, veřejná pozorování v místě zájmu, návštěvy škol a táborů. Pro všechny typy pozorování jsme vybaveni stabilní i převoznou technikou.

Zážitkové programy

Pro větší zájmové skupiny i pro individuální návštěvy nabízíme speciální zážitkové pozorovací programy s případnou možností individuálních prohlídek hvězdárny i pozorování oblohy. K dispozici je i zázemí pro zpříjemnění čekání na pozorování a odpočinku po něm, jako je ohniště, kuchyňka, wifi, sprchy a odpočinkové prostory. Zážitkové programy můžte využít i pro firení akce ať přímo […]

Poradenská činnost

V rámci naší činnosti poskytujeme i poradenskou činnost v oblasti astronomie. Jedná se zejména o pomoc při seřizování a sestavování dalekohledů, seřizování barometrů. Součástí je i informace o astronomických událostech na obloze, které jsou publikovány převážně na facebookovém profilu či webových stránkách hvězdárny. Hvězdárna poskytuje i součinnost při realizaci školské odborné činnosti.