Hvězdárna v Úpici
+420 499 882 289
Menu

Poslední příspěvky

Zajímavé odpoledne 12.5.2021

A máme tu další pěkný úlovek na našem seismogramu. Včera odpoledne náš seismometr zachytil dvě „hezká zemětřesení“.   První je z oblasti Indického oceánu, severovýchodně od ostrovů jmenovitě mezi Mauricius a Reunion, jak lze vidět s globu   a také mapky oblasti   . Došlo k němu ve 14:05:16.8 světového času (16:05:16.8 LSEČ) na pozici […]
0

Seriál „Obloha a Země bez (nejen) kapesních počítačů“ (11)

Ještě několik typů pro astroláby V dnešním díle si ukážeme ještě několik sólových úloh pro planisférický astroláb. Některé konkrétně, jiné jen zmíníme a necháme prostor pro soukromé vzdělávání každému chtivému čtenáři. Co tedy naše astroláby ještě umí? No spoustu věcí. Už jsme si například říkali, že stínové čtverce z historického hlediska souvisí se stanovováním časů […]
0

V tomto týdnu je prostým okem pozorovatelný Merkur

V tomto týdnu mají všichni, kteří mají rádi astronomické zajímavosti, možnost pozorovat planetu Merkur. Je totiž v druhé letošní východní elongaci a zhruba do konce týdne bude večer (nejlépe mezi 21:20 až 21:35) nad západním obzorem pozorovatelný i prostým okem. V pondělí 10. května bylo v Úpici hezky, a tak jsme pořídili několik snímků, z […]
0

Naše činnost

Odborné semináře

Hvězdárna v Úpici pořádá různé tyty odborných seminářů. Jedná se zejména o každoroční mezioborový seminář „Člověk ve svém pozemském a kosmickém protředí“, konaný již více než 60 let. Setkávají se zde vědci z různých oborů, kterých se týká zejména tzv. kosmické počasí, tedy astronomové, geofyzici, meteorologové či lékaři, ale též pedaogové, odborníci z biologie či […]

Akce pro školy a tábory

Školám, letním i zimním táborům i dalším zájemcům nabízíme doplnění školní výuky o obor astronomie, případně doplníme Vaše tábornické aktivity o zajímavou přednášku či pozorování oblohy. Akce se může uskutečnit buď přímo na hvězdárně za případného využití například „noci na hvězdárně“, nebo dojedeme s převoznou projekční a pozorovaací technikou přímo k Vám.

Akce pro handicapované

Hvězdárna je vybavena přenosnými dalekohledy určenými pro pozorování z invalidního vozíku. Velká část návštěvnických prostor hvězdárny je bezbariérová. Pro osoby s poruchami zraku máme k dispozici hmatové modely Sluneční soustavy a některých dalších objektů vesmíru, včetně knih v Brailově písmu.

Odborný program

Hvězdárna se dlouhodobě zabývá pozorováním Slunce v mnoha optických i radiových oborech, včetně pozorování úplných zatmění Slunce. Dalšími programy jsou sledování meteorů, proměnných hvězd, komet a planetek, doplněno i o měření seismická a meteorologická. Získaná data jdou zpracovávána a publikována v odborném i popularizačním tisku.

Akce pro mládež

Na hvězdárně či za jejího zajištění funguje 6 astronomických kroužků, Klub astronomů a akce pro pozorovatele – pozorovací víkendy. Speciální akcí je Letní astronomická expedice v Úpici – letní setkání členů astronomických kroužků a dalších zájemců o astronomii z řad mládeže. Pro zájmové skupiny, školy i tábory je možno připravit specializované akce.

Programy pro veřejnost

Hlavní aktivitou hvězdárny je popularizační činnost, zahrnující zejména pozorování denní a noční oblohy, přednášky a specializované programy. Součástí jsou i výjezdní pozorování a akce do různých míst, jako jsou festivaly, ZOO, veřejná pozorování v místě zájmu, návštěvy škol a táborů. Pro všechny typy pozorování jsme vybaveni stabilní i převoznou technikou.

Zážitkové programy

Pro větší zájmové skupiny i pro individuální návštěvy nabízíme speciální zážitkové pozorovací programy s případnou možností individuálních prohlídek hvězdárny i pozorování oblohy. K dispozici je i zázemí pro zpříjemnění čekání na pozorování a odpočinku po něm, jako je ohniště, kuchyňka, wifi, sprchy a odpočinkové prostory. Zážitkové programy můžte využít i pro firení akce ať přímo […]

Poradenská činnost

V rámci naší činnosti poskytujeme i poradenskou činnost v oblasti astronomie. Jedná se zejména o pomoc při seřizování a sestavování dalekohledů, seřizování barometrů. Součástí je i informace o astronomických událostech na obloze, které jsou publikovány převážně na facebookovém profilu či webových stránkách hvězdárny. Hvězdárna poskytuje i součinnost při realizaci školské odborné činnosti.