Hvězdárna v Úpici
+420 499 882 289
Menu

Večer s hvězdami


Večer s hvězdami
0 Komentářů

15. října 2021 od 17 hodin pořádají

S T U D E N T S K Ý   P A R L A M E N T    M A S   K R Á L O V S T V Í – J E S T Ř E B Í   H O R Y ,  O . P . S
A    H V Ě Z D Á R N A    V    Ú P I C I

Večer s hvězdami

na programu bude Astronomická přednáška pro děti a mládež, astronomické pokusy a v případě jasné oblohy i její pozorování.

 

Podmínkou vstupu bude dodržení platných epidemiologických opatření.

Napsat komentář