Hvězdárna v Úpici
+420 499 882 289
Menu

Astronomické kroužky ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici 2022-2023 (2x aktualizováno)

0 Komentářů

Jako v předcházejících letech i ve školním roce 2022/2023 se budou pracovníci úpické hvězdárny podílet na vedení astronomických kroužků. Přinášíme seznam míst, kde se lze přihlásit, a seznam termínů informačních a prvních schůzek.

Broumov – astronomický kroužek a astronomický klub, informace a přihlášky: DDM Ulita Broumov, www.ulita.org, Vojtěch Školník, astrobroumovsko@seznam.cz, tel.: 603 516 124, termín první schůzky astronomického kroužku Broumov: pondělí 26.9.2022 od 16 hodin, termín první schůzky astronomického klubu Broumov: pondělí 26.9.2020 od 17 hodin, schůzky každé pondělí

Česká Skalice – astronomický kroužek, informace a přihlášky: Středisko volného času Bájo Česká Skalice, www.svcbajo.cz, info@svcbajo.cz, tel.: 491 452 708, informační schůzka astronomického kroužku Česká Skalice: 12.9.2022 od 14:00 do 18:00, předběžný termín první schůzky astronomického kroužku Česká Skalice: úterý 4. října 2022 od 14:45 do 16:15 hodin, termín první schůzky sdělí telefonicky pořádající organizace, schůzky 1x za 14 dní

Náchod – astronomický kroužek, informace a přihlášky: Středisko volného času Déčko Náchod, www.deckonachod.cz, tel.: 491 428 744, 777 694 441, předběžný termín úvodní schůzky astronomického kroužku Náchod: čtvrtek 22.9.2022 16:00 až 17:30, termín první schůzky sdělí telefonicky pořádající organizace, schůzky 1x za 14 dní (aktualizováno 12.9.2022)

Úpiceastronomický kroužek, informace: Hvězdárna v Úpici, hvezdarna@obsupice.cz, tel.: 499 882 289, přihlášky do kroužku Úpice můžete vyplnit na infoschůzce nebo první schůzce, infoschůzka bude ve středu 5. října 2022 16:00 až 17:30 v přednáškovém sále úpické hvězdárny, na infoschůzce bude dohodnuto s jakou četností kroužek bude, v kterém dni v týdnu a od kolika hodin, předběžný termín první schůzky astronomického kroužku Úpice: středa 12. října 2022 16:00 až 17:30 (aktualizováno 13.9.2022).

Napsat komentář