Hvězdárna v Úpici
+420 499 882 289
Menu

Letní astronomická expedice 2020

Tato expedice byla po několika letech trochu nová. Organizace se vrátila opět plně pod křídla naší hvězdárny, poté, co ji sice po neshodách, ale přeci jen na poslední chvíli na jaře 2020 opustila skupina dosavadních vedoucích. Vrátili jsme se tedy k původní koncepci a zaměření na cílovou skupinu dětí, která nám připadá v rámci působení hvězdárny vhodnější.

Některé aktivity nám přiblíží následující obrázky:

 

Animace ukazující tzv. startrails, neboli dráhy hvězd po obloze způsobené rotací Země, a jasný meteor roje Perseid, který zachytili účastnící expedice při svém nočním pozorování (animace se spustí po kliknutí na obrázek).

Vzhledem k tomu, že stejný meteor zachytila i celooblohová kamera v nedaleké Jaroměři a také jej vyfotografoval náš kolega Zdenek Bardon ze Šumavy, mohli jsme vypočítat i jeho výšku nad zemí, ve která zářil.

Tentýž meteor zachycený meteorickou komorou v Jaroměři.

Po zpracování všech pořízených snímků, jejich identifikaci a určení přesných poloh jednotlivých bodů dráhy jsme vypočetli výšku zaznamenaného zjasnění na jeho stopě na necelých 118 km. Tedy, dobrá shoda s jinými pozorováními.

Meteory jsme pozorovali však nejen fotograficky, ale i radiově.

Aby ovšem účastníci poznali i “historické” metody pozorování, vyzkoušeli si i pozorování “od kruhy”, které se používalo ve druhé polovině 20. století.

Nezapomnělo se ani na ozdoby hvězdného nebe – tzv. deep-sky objekty. Zde snad na ukázku planetární mlhovina M27 Činka a kulová hvězdokupa M13.

Vzhledem k tomu, že je Hvězdárna v Úpici zaměřena zejména na sledování a výzkum Slunce, došlo samozřejmně i na pozorování naší nejbližší hvězdy.

A nezapomněli jsme ani na hvězdy proměnné.

 

Ovšem, nejen pozorováním je astronom živ a tak součástí expedice byly i přednášky. Zde záznam z vystoupení Milana Halouska ze spolku KOSMOS-NEWS.

No a samozřejmně, kromě sportovních prázdninových aktivit také projekce. Jednak nae vlastní venkovní promítání pořadů s astronomickou témaikou, jedna letní kino realizované na pozemku hvězdárny firmou Kino na kolečkách.

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com