Hvězdárna v Úpici
+420 499 882 289
Menu

Seismická aktivita

 

ON-LINE záznam seismografu na Hvězdárně v Úpici

  Dávno minula doba, kdy člověk pokládal zemětřesení za katastrofu sesílanou na Zemi jako trest rozhněvaných bohů. Přesné zaznamenávání a měření otřesů země i daleko od místa katastrofy se stalo základem vědeckého bádání – seismiky. To dnes nejen vysvětluje různé příčiny zemětřesení, ale nad to nám skýtá celou řadu poznatků o stavbě a složení naší planety. Jako každá věda, také seismika přešla postupně od popisu izolovaných jevů ke stanovení. zákonitostí, aby tím v dalším vývoji sloužila lidstvu k rozvíjení a ochraně jeho života na zemi.

Město Úpice se nachází v oblasti hronovsko-poříčského zlomu, který zasahuje oblast Jestřebích hor. Tento zlom vykazuje seismickou aktivitu, navíc podporovanou důlní činností člověka v této oblasti. Z těchto příčin byla v polovině osmdesátých let zřízena na Hvězdárně v Úpici ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd v Praze seismická stanice. Seismika se během století vyvinula v rozsáhlý a úspěšný vědní obor, který se neomezuje na studium přirozených zemětřesení, ale pomáhá při hledání užitkových nerostů, radí jak stavět v územích zemětřesení, účastní se bojů proti otřesům a přispívá k řešení mnoha vědeckých i technických problémů. Lokální seismická stanice Úpice byla tedy zřízena ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem na Hvězdárně v Úpici v r. 1986 Měřící studna; čidla jsou umístěna právě zde a byla vybavena třemi krátkoperiodickými jednosložkovými seismometry S5S, vhodnými pro sledování blízkých seismických jevů a analogovou registrací Současný registrační přístroj – SeisComP s inkoustovým zápisem. Zaznamenala kromě lokálních tektonických jevů i řadu regionálních a vzdálených zemětřesení. Hvězdárna v Úpici vydávala v letech 1987-1996 bulletiny registrovaných seismických jevů jako součást astronomické ročenky. V roce 2003 byla na stanici Úpice nainstalována moderní registrační aparatura SeisComP+EarthData (zařízení Geofyzikálního ústavu AV ČR, Praha). Seismogramy jsou vzorkovány frekvencí 20 Hz, s výstupním formátem dat miniSEED. Data jsou nepřetržitě přenášena přes Internet do Geofyzikálního ústavu v Praze ke zpracování spolu s ostatními záznamy České regionální seismické sítě. Od května 2001 dosud jsou k dispozici spojitá data a seismická stanice patří mezi významná měřící místa v Evropě.

Tato již digitální aparatura je 30.6.2010 zásadním způsobem modernizována výměnou krátkopeiodických sesmometrů S5S jedním třísložkovým širokopásmovým seismometrem STS-2.

Poslední (zatím) fáze modernizace nastala 16.4.2011, kdy byl nahrazen registrační systém EarthData + SeisComP špičkovým registračně sběrným uzlem Quanterra Q330S. Ten umožňje kromě stávajícího STS-2 připjit další tři snímače, které případně v budoucnu doplní schopnosti stanice Úpice. Ale to je opravdu otázka do budoucna, zda ano a jaké snímače. Tento systém nám kromě klasických pozorování otřesů zemského povrchu vlivem tektonické, vulkanické a lidské činnosti ( tedy lokálních i vzdálených zemětřesení, důlních odstřelů a podobně) na Zemi umožňuje detekovat i tzv. mikroseismy, což jsou miniaturní otřesy, způsobené pohybem velkých atmosférických útvarů nad zemským povrchem (tlakové výše a tlakové níže). Výsledky tohoto typu pak slouží ke studiu dosud ne zcela známých mechanismů přenosu energie mezi atmosférou a zemskou kůrou a šíření v nich. Online data z Úpické seismické stanice můžete vidět zde.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com