Hvězdárna v Úpici
+420 499 882 289
Menu

Navštivte nás

Hvězdárna v Úpici je specializovanou kulturně osvětovou a vzdělávací organizací přírodovědného charakteru. Je zřizována Královéhradeckým krajem. Jejím základním posláním je seznamovat širokou veřejnost s poznatky v astronomii a příbuzných přírodních a technických vědách, podílet se na vědeckovýzkumných pracích, obzvláště ve vztahu k Zemi a jejímu prostředí, a tak přispívat ke zvyšování celkové kulturní a vzdělanostní úrovně. Těmto aktivitám se Hvězdárna v Úpici zabývá prakticky od svého vzniku v roce 1959. Od té doby se vyvinula jak kvalita popularizačních i odborných programů, stejně jako technické možnosti jejich realizace. Hvězdárna v Úpici se nachází v málo průmyslové oblasti Podkrkonoší, stranou největší hrozby astronomie – světelné a radiové znečištění životního a pozorovacího prostředí. Toto je jeden z velkých kladů úpické hvězdárny, neboť můžeme našim návštěvníkům a zájemcům o různé typy astronomických pozorování nabídnout dobré pozorovací podmínky, výrazně převyšující kvalitu pozorování ve více obydlených oblastech či městech. Díky tomu navštěvují naši observatoř ve zvýšené míře i amatérští astronomové a astrofotografové. Dalším výrazným kladem úpické hvězdárny je velký a zabezpečený areál, umožňující pozorovací aktivity různých druhů. Areál, jak venkovní, tak návštěvnické prostory hvězdárny včetně astronomických kopulí a pozorovacích domků jsou schopny poskytnout prostor astronomického i společenského vyžití jak pro jednotlivce, tak pro větší skupiny, například školní výlety, exkurze i dlouhodobější pozorovací akce. Hvězdárna je vybavena přiměřenou technikou pro pozorování jak přímo na hvězdárně, tak i při pozorováních výjezdních na školách, táborech a různých společenských a kulturních akcích. Specifickou oblastí je vybavení pomůckami a pozorovací technikou pro tělesně a zrakově handicapované. Již od svého vzniku na hvězdárně probíhají vědecká měření a pozorování, zaměřená zejména na sledování sluneční aktivity, seismiky a meteorologie. Tato měření jsou v poslední době doplněna o měření a pozorování objektů meziplanetární hmoty a proměnných hvězd. Hvězdárna je vybavena přednáškovým sálem s projekční technikou a názornými modely, ovšem s kapacitou umožňující poskytnout prostor pouze pro výpravu velikosti obsazení cca 1 autobusu.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com