Hvězdárna v Úpici
+420 499 882 289
Menu

Slunce radiově

Atmosferiky (ATM, 27 kHz):

Průběh za předchozí den:

Měsíční přehledy

Metoda měření atmosferiků (SEA – Sudden Enhancement of Atmospherics) je jednou z nepřímých metod zjišťování energetických jevů na Slunci. Zakládá se na měření změn vlastností ionosféry – jedné z atmosferických vrstev naší Země. Vlivem interakce  rentgenového záření s touto vrstvou dochází ke změnám její odrazivosti, kterou jsme schopni za určitých podmínek měřit. Takto i při zatažené obloze získáváme přehled o tom, co se na Slunci děje, dovídáme se o případných erupcích v chromosféře.

CN – měření kosmického šumu – 30 MHz

Průběh za předchozí den:

Měsíční přehledy

Metoda detekce šumového signálu v dekametrovém pásmu (cca 30 MHz).  Dominantním zdrojem je Slunce, dále lze najít radiové záblesky Jupitera a také  záření  jádra naší galaxie. Sluneční signál pochází z části zvané koróna a efektivní výška nad slunečním povrchem je dle podmínek mezi 400 000 a 900 000 km. I tato metoda přispívá  k celkovému obrazu aktivity Slunce za každého počasí.  

Geomagnetické pole

 

Výron radonu z podloží

 

SID – Sudden Ionospherics Disturbances

 

Měsíční přehledy

 
SID – Sudden Ionospherics Disturbances
Metoda měření spočívá v detekci vybraného zdroje radiosignálu (v našem případě vysílače telemetrické vojenské soustavy a časového signálu pro severní Evropu, nacházejícím se poblíž islandského Gridavíku). Příjem takovéhoto dlouhovlnného signálu je ovlivněn řadou  faktorů, mezi něž patří odezva  jednotlivých vrstev zemské ionosféry na rentgenové záření  z vesmíru, pro nás pak  hlavně ze Slunce. Metoda je jinou modifikací registrací tzv. SEA  a jde o  jednou z nepřímých metod zjišťování energetických jevů na Slunci.         
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com